Linia regularna Zakopane – Kraków

Uwaga: ze względu dużą ilość podróżujących na trasie Zakopane – Kraków osoby kupujące bilety w przedsprzedaży proszone są o pojawienie się na przystanku początkowym 15 minut przed odjazdem autobusu w celu zajęcia miejsca siedzącego.

Późniejsze pojawienie się może skutkować brakiem miejsca siedzącego w pojeździe.

Rozkład jazdy

Odjazdy do Krakowa
z Zakopanego
04:30 05:30 06:45 07:05 08:15 09:00 09:30 10:00 11:40 12:00
12:20 13:00 13:35 14:50 15:20 15:55 16:45 18:20 19:10 20:00 5-7
z Nowego Targu
05:05 06:05 07:20 07:42 08:55 09:35 10:10 10:40 12:15 12:35
12:55 13:35 14:10 15:25 15:55 16:30 17:25 18:55 19:45 20:35 5-7
 
Odjazdy do Zakopanego
z Krakowa
05:50 06:25 08:30 09:00 10:05 10:55 11:35 6-1 11:50 12:20 13:05
15:10 15:35 16:00 16:30 17:00 17:50 19:05 19:50 20:30 22:10
z Nowego Targu
07:30 08:05 10:10 10:40 11:45 12:35 13:15 6-1 13:30 14:00 14:45
16:50 17:15 17:40 18:10 18:40 19:30 20:45 21:30 22:10 23:50
 

Odjazdy do Krakowa
z Zakopanego
04:30 05:30 06:45 07:05
08:15 09:00 09:30 10:00
11:40 12:00 12:20 13:00
13:35 14:50 15:20 15:55
16:45 18:20 19:10 20:00 5-7
z Nowego Targu
05:05 06:05 07:20 07:42
08:55 09:35 10:10 10:40
12:15 12:35 12:55 13:35
14:10 15:25 15:55 16:30
17:25 18:55 19:45 20:35 5-7
 
Odjazdy do Zakopanego
z Krakowa
05:50 06:25 08:30 09:00
10:05 10:55 11:35 6-1 11:50
12:20 13:05 15:10 15:35
16:00 16:30 17:00 17:50
19:05 19:50 20:30 22:10
z Nowego Targu
07:30 08:05 10:10 10:40
11:45 12:35 13:15 6-1 13:30
14:00 14:45 16:50 17:15
17:40 18:10 18:40 19:30
20:45 21:30 22:10 23:50
 
Kursujemy 7 dni w tygodniu przez cały rok według powyższego rozkładu jazdy. Autobusy nie kursują I dnia Świąt Wielkanocnych, w dzień Wszystkich Świętych (1 listopada) oraz I dnia Świąt Bożego Narodzenia (25 grudnia).

Zobacz także szczegółowy rozkład jazdy

Odjazdy

Odjazd Miejsce odjazdu Stanowisko
z Zakopanego Placu PKP ul. Chramcówki (obok Dworca PKP) nr 7
z Nowego Targu Dworzec autobusowy nr 6
z Krakowa MDA G-18 i G-19

Sprzedaż biletów

Biuro przy ul. Kościuszki 19 a, 34-500 Zakopane

oraz

Dworzec autobusowy w Krakowie(w kasach biletowych)

a także

u każdego kierowcy.
Bilety dostępne także do zakupu przez internet w portalu e-podróżnik.
Linię obsługują firmy Maxbus i Majerbus