Linia regularna Zakopane – Kraków

Rozkład jazdy

Odjazdy do Krakowa
z Zakopanego
04:30 05:30 06:45 07:10 08:15 09:00 09:30 6-7 10:00 12:00 12:20
13:05 13:35 14:10 7 14:50 15:20 15:55 16:45 18:25 7 19:10 20:00 7
z Nowego Targu
05:05 06:05 07:25 07:50 08:55 09:35 10:05 6-7 10:35 12:35 12:55
13:40 14:10 14:45 7 15:25 15:55 16:30 17:20 19:00 7 19:45 20:35 7
 
Odjazdy do Zakopanego
z Krakowa
05:50 06:25 6-7 07:10 1 08:30 09:00 10:05 11:05 11:50 12:20 13:05
15:35 16:00 16:30 17:05 17:50 18:35 7 19:10 19:55 20:30 22:10 7
z Nowego Targu
07:30 08:05 6-7 08:50 1 10:10 10:40 11:45 12:45 13:30 14:00 14:45
17:15 17:40 18:10 18:45 19:30 20:15 7 20:50 21:35 22:10 23:50 7
 

Odjazdy do Krakowa
z Zakopanego
04:30 05:30 06:45 07:10
08:15 09:00 09:30 6-7 10:00
12:00 12:20 13:05 13:35
14:10 7 14:50 15:20 15:55
16:45 18:25 7 19:10 20:00 7
z Nowego Targu
05:05 06:05 07:25 07:50
08:55 09:35 10:05 6-7 10:35
12:35 12:55 13:40 14:10
14:45 7 15:25 15:55 16:30
17:20 19:00 7 19:45 20:35 7
 
Odjazdy do Zakopanego
z Krakowa
05:50 06:25 6-7 07:10 1 08:30
09:00 10:05 11:05 11:50
12:20 13:05 15:35 16:00
16:30 17:05 17:50 18:35 7
19:10 19:55 20:30 22:10 7
z Nowego Targu
07:30 08:05 6-7 08:50 1 10:10
10:40 11:45 12:45 13:30
14:00 14:45 17:15 17:40
18:10 18:45 19:30 20:15 7
20:50 21:35 22:10 23:50 7
 
Kursujemy 7 dni w tygodniu przez cały rok według powyższego rozkładu jazdy. Autobusy nie kursują I dnia Świąt Wielkanocnych, w dzień Wszystkich Świętych (1 listopada) oraz I dnia Świąt Bożego Narodzenia (25 grudnia).

Zobacz także szczegółowy rozkład jazdy

Odjazdy

Odjazd Miejsce odjazdu Stanowisko
z Zakopanego Placu PKP ul. Chramcówki (obok Dworca PKP) nr 7
z Nowego Targu Dworzec autobusowy nr 6
z Krakowa MDA G-18 i G-19

Sprzedaż biletów

Biuro przy ul. Kościuszki 19 a, 34-500 Zakopane

oraz

Dworzec autobusowy w Krakowie(w kasach biletowych)

a także

u każdego kierowcy.
Bilety dostępne także do zakupu przez internet w portalu e-podróżnik.
Linię obsługują firmy Maxbus i Majerbus